berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

112/2023 (07.20.) Bajcsy-Zsilinszky utca Kandó Kálmán és a Marx utcák közötti szakaszán csapadékvíz elvezető összefolyó kiépítésének kezdeményezése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca Kandó Kálmán és a Marx utcák közötti szakaszán csapadékvíz elvezető összefolyót kíván megterveztetni és ezzel kapcsolatban helyszíni bejárást tart.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok