berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

113/2023 (07.20.) Rudolftelep Községi Önkormányzat kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármestere Zilahy Zoltán kérelmét a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése számítási módjának megváltoztatása tárgyában nem kívánja támogatni, a Rudolftelepi Önkormányzat terhére a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében keletkezett 1 291 787 Ft összeg megfizetésétől azonban eltekint.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről Rudolftelep Községi Önkormányzat Polgármesterét értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok