berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

115/2023 (07.20.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. június 17. – július 7. között benyújtott pályázatok elbírálása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által előzetesen véleményezett és tárgyalt, a Képviselő-testület részére a támogatási összeg megjelölésével támogatásra javasolt, a lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázati kérelmeket

[1.] Király Norbert 3704 Berente, Gagarin utca 10. 1. emelet 3.
Ballókné Kiss Mónika 3704 Berente, Kandó Kálmán út 18.
Czakó Árpádné 3704 Berente, József Attila utca 53.
Rózsa Sándor 3704 Berente, Toldi Miklós utca 11.
Korpa Viktor 3704 Berente, Toldi Miklós utca 4.

esetében

elfogadja, és a fenti támogatást kérőkkel a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok