berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

12/2023 (02.23.) A 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2022. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentést az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok