berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

123/2023 (08.31.) Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Területrendezési Tervében nem szereplő térségi jelentőségű egyedi építmény területi elhelyezéséhez (beillesztéséhez) készült Térségi területfelhasználási engedély kérelem benyújtásának megerősítéséről

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljárva, a területrendezési hatósági eljárásról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 3. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berente község területén tervezett 5-50 MW közötti névleges teljesítőképességű erőmű Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Területrendezési Terve Térségi Szerkezeti Tervében meghatározott térségi jelentőségű egyedi építményének területi elhelyezéséhez (beillesztéséhez) készült – a határozat 1. mellékletét képező – Térségi területfelhasználási engedély kérelem dokumentumának benyújtását ezennel megerősíti.
2. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a további szükséges intézkedések megtételére felkéri a polgármestert.

1. melléklet: Térségi területfelhasználási engedély kérelem

felelős:polgármester, jegyző, főépítész
határidő:folyamatos

2023. évi határozatok