berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

125/2023 (08.31.) Berente, József Attila utca 2. 1/1. szám alatti ingatlan (hrsz. 164/A/3) adásvételi-, és kapcsolódó szerződések jóváhagyásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bruttó 22.000.000,-Ft összegű vételár ellenében a 3704 Berente, József Attila utca 2. 1/1. szám alatti társasházi lakás (hrsz. 164/A/3) tárgyában kötendő, az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződést az abban rögzített feltételekkel jóváhagyja.

[1.] Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az ingatlan adásvételi szerződés mellékletét képező
- jogátruházás és engedményezés tárgyában kötendő, valamint
- tartozás átvállalása tárgyában kötendő szerződés tervezetét.
Ez utóbbi alapján az Önkormányzat átvállalja az Eladót a társasház felé felújítási alap jogcímén 499.085,-Ft összegű tartozás megfizetését.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi-, és fentebb nevesített kapcsolódó szerződések megkötésére, és az egyéb, szükségessé váló intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok