berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

126/2023 (08.31.) Szennyvíztisztító mű értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 11 118 m2 területű, Berente, 577. hrsz, kivett szennyvíztisztító mű művelési ágú ingatlan értékesítéséről szóló 108/2023. (VII.20.) határozatát visszavonja.

[1.] A Képviselő-testület az ingatlant a későbbiekben licittárgyalás útján kívánja értékesíteni.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok