berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

127/2023 (08.31.) Intézkedési Terv elfogadása

hatályos

erente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés által Berente Község Önkormányzatánál a lakosság részére kiírt pályázatok lebonyolításának és elszámolásának vizsgálatáról 2022. év vonatkozásában készített belső ellenőrzési jelentést és az erre alapozott intézkedési tervet elfogadja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:jegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok