berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

129/2023 (08.31.) Dual-Plus Kft. kamera rendszer üzemeltetési szerződésének felülvizsgálata

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Dual-Plus Kft. térfigyelő kamera rendszer üzemeltetési szerződésének felülvizsgálata tárgyában hozzájárul az üzemeltetési díj Dual-Plus Kft. által jelzett tételek figyelembevételével történő módosulásához.

[1.] A Képviselő-testület 92/2023. (VI.29.) határozatát visszavonja.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok