berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

130/2023 (08.31.) Első osztályos tanulók részére tabletek vásárlása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berente településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő a Berentei Általános Iskola első osztályát megkezdő tanulók részére, tanévkezdésük támogatása céljából, egy darab tablet eszközt biztosít, kivéve az évismétlő gyerekeket.

[1.] A Képviselő-testület a tabletek megvásárlására 600 000 Ft keretösszeget biztosít a 2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, illetve, hogy a beszerzett tableteket az első osztályos tanulók részére adja át.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok