berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

131/2023 (08.31.) Kültéri „játszóeszközök” beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

[1.] Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kültéri ping pong asztalok beszerzési eljárásának nyertesévé nyilvánítja - mint a műszaki tartalom alapján összességében a legkedvezőbb ajánlatot adót – a Játéksport Kft-t (1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. 6.em.) bruttó 4 970 700 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján, s szerezzen be 3 db pingpong asztalt.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok