berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

133/2023 (08.31.) Harangláb beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a település ravatalozója mellett felállított harangláb kivitelezése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – az SzSzPP Tanácsadás Kft.-t (3700 Kazincbarcika, Kuruc út 61.) az általa megjelölt bruttó 3.581.500 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szüksége intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok