berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

134/2023 (08.31.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján Czakó Árpád kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által előzetesen véleményezett és tárgyalt, a Képviselő-testület részére a támogatási összeg megjelölésével támogatásra javasolt, a lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázati kérelmet

[1.] Czakó Árpád 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 9. földszint 3.

esetében 1 104 900 Ft munkadíjat és 895 100 Ft anyagköltséget egyaránt tartalmazó 2 000 000 Ft, összegben bírálja el, melynek 50 - 50 %-a vissza nem térítendő támogatás és kamatmentes visszatérítendő támogatás.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok