berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

135/2023 (08.31.) A fűtési- és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. július 8. – augusztus 18. között benyújtott pályázatok elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által előzetesen véleményezett és tárgyalt, a Képviselő-testület részére a támogatási összeg megjelölésével támogatásra javasolt, a fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítésének támogatásáról szóló 7/2022. (IV.04.) önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázati kérelmeket

[1.] File-Szabó Anita 3704 Berente, Dankó utca 6/A
Forgács Józsefné 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. földszint 1.
Fortuna Mária 3704 Berente, József Attila utca 56.
Nemes István 3704 Berente, Bem József utca 6.
Barkóczi István 3704 Berente, Kandó Kálmán út 21.
Tóth Gábor 3704 Berente, Kandó Kálmán út 16.
Farkas Zsófia 3704 Berente, Ady Endre utca 27.
Vinczéné Hankó Ilona 3704 Berente, Kandó Kálmán út 5.
Orosz János 3704 Berente, Petőfi Sándor utca 63.
Fábián Istvánné 3704 Berente, Esze Tamás utca 6.
Nagy László 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 15. 1/8
Réti Eszter 3704 Berente, Esze Tamás utca 17.
Haga Tiborné 3704 Berente, Petőfi Sándor utca 40.
Nagy Zoltán 3704 Berente, Petőfi Sándor utca 68.
Fodorné Szabó Erika 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. földszint 2.

esetében elfogadja, és a fenti támogatást kérőkkel a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok