berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

136/2023 (08.31.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján 2023. július 8. – augusztus 18. között benyújtott pályázatok elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által előzetesen véleményezett és tárgyalt, a Képviselő-testület részére a támogatási összeg megjelölésével támogatásra javasolt, a lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázati kérelmeket

[1.] Fortuna Mária 3704 Berente, József Attila utca 56.
Lukács József 3704 Berente, Ady Endre utca 5.
Blitzer-Kovács Krisztina 3704 Berente, József Attila utca 64.
Haga Tiborné 3704 Berente, Petőfi Sándor utca 40.

esetében elfogadja, és a fenti támogatást kérőkkel a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok