berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

137/2023 (08.31.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján 2023. július 8. – augusztus 18. között benyújtott pályázat elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által előzetesen véleményezett és tárgyalt, a Képviselő-testület részére a támogatási összeg megjelölésével támogatásra javasolt, az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázati kérelmet

[1.] Furák Róbert 3704 Berente, Ady Endre utca 25.
Orgona József 3704 Berente, Petőfi Sándor utca 62.
Kalocsai Lászlóné 3704 Berente, Bajcsy-Zsilinszky utca 21.

esetében elfogadja, és a fenti támogatást kérővel a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok