berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

138/2023 (08.31.) Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3.) Sajószentpéteri Rendőrőrs őrsparancsnoki beosztásába Soltész András r. alezredes megbízását, illetve 2023. december 01-jei hatállyal történő kinevezését támogatja, ahhoz hozzájárul.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

2023. évi határozatok