berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

139/2023 (08.31.) Ügyvédi megbízási díj emelése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Kiss Éva ügyvédnő ügyvédi megbízási díját 2023. szeptember 1. naptól 450 000 Ft + ÁFA összegre emeli meg.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok