berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

14/2023 (02.23.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évben végzett munkájáról szóló beszámolót és pénzügyi elszámolást az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, intézményvezető
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok