berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

142/2023 (09.28.) Beszámoló a Berentei Tündérkert Óvoda 2022/2023. nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Berentei Tündérkert Óvoda 2022/2023-as nevelési év működéséről, szakmai tevékenységéről szóló szakmai beszámolóját megtárgyalta és elfogadja a határozat melléklete szerinti tartalommal.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, úgy is mint a Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása elnökét, valamint az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:Társulási Tanács elnök, Ingtézményvezető
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok