berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

144/2023 (09.28.) Beszámoló az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete Berente Község Önkormányzata 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző, pénzügyi főmunkatárs
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok