berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

145/2023 (09.28.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatás előirányzatából a fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítése célú támogatás előirányzatára költségvetési előirányzat átcsoportosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatás 2023. évi költségvetési rendeletben előirányzott összegéből 14.000.000,-Ft-ot a fűtési-, és használati melegvíz előállító rendszerek korszerűsítése célú támogatás előirányzatára átcsoportosít.

[1.] Az utcafronti kerítés pályázatból történő forrás átcsoportosítás nem növeli a 2023. évi költségvetésben biztosított támogatások összegét.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok