berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

146/2023 (09.28.) Szennyvíztisztító mű licittárgyalás útján történő értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 11 118 m2 területű, Berente, 577. hrsz, kivett szennyvíztisztító mű ingatlan értékesítését a jelen határozattal elrendeli.

[1.] Az ingatlan értékesítésére licittárgyalás, nyilvános versenyeztetés útján kerülhet sor.
A Képviselő-testület az ingatlan eladási árának minimális összegét 59 700 000 Ft összegben határozta meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok