berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

147/2023 (09.28.) A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendelése

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

[1.] 1. A 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2023. december 21. napjától – 2024. január 2. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el.

2. Az 1. pont szerinti igazgatási szünetre a 2023. évi XXVI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. Felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a döntés végrehajtása érdekében teendő intézkedésekről így különösen annak közzétételéről, a szabadságok kiadásáról, valamint a halaszthatatlan feladatok ellátásának megszervezéséről.

felelős:jegyző
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok