berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

15/2023 (02.23.) A Borsod-Torna-Gömör Egyesület 2023-2027-es időszakban a LEADER tervezési területhez kapcsolódó csatlakoz

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsod-Torna-Gömör Egyesülethez való csatlakozásról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

[1.] 1. Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2023-2027-es időszakban is csatlakozik a Borsod-Torna-Gömör Egyesület tervezési területéhez.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítéséhez kapcsolódó dokumentumok aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok