berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

151/2023 (09.28.) A volt Szepessy-kastély épületének, Polgármesteri Hivatalként történő kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításáról és közbeszerző kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az elkészült kiviteli tervek alapján a volt Szepessy-kastély épületének, Polgármesteri Hivatalként történő kialakításának tárgyában a közbeszerzési eljárás lebonyolításához hozzájárul, és a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Iroda (3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 14. 1/5) az általa megjelölt bruttó 2.246.757 Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szüksége intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok