berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

152/2023 (09.28.) Berente, Gagarin úti lakótelepre filagória beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente, Gagarin lakótelepre (hrsz. 407) 1 db filagória beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja – tekintettel az adott helyszínen kialakított és megújított területre - Lerner Csaba egyéni vállalkozót (3104 Salgótarján, Csokonai út 17.) az általa megjelölt árajánlat alapján műszaki tartalom szerint összességében legkedvezőbb Hargita 3 m x 6 m oldalfallal termékre vonatkozó bruttó 1.790.000 Ft ajánlati árral.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést a nyestes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok