berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

153/2023 (09.28.) Gagarin utca 407. hrsz. parkoló bővítése engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gagarin utca 407. hrsz. parkoló bővítése engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészíttetése tárgyában a döntést elnapolja.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok