berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

155/2023 (09.28.) A Berentei Művelődési Ház és Könyvtár épületére vonatkozó villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció elkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár épületére vonatkozó villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció elkészítése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – ELEKTRO-GOLD Bt.-t (3600 Ózd, József Attila utca 21.) az általa megjelölt bruttó 381.000 Ft Ft ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szüksége intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok