berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

156/2023 (09.28.) Díszkivilágításra keretösszeg biztosítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fényoszlopokon lévő fényhengerek cseréjéhez (legfeljebb 45 db) hozzájárul és ezen termékek beszerzéséhez 10 000 000 Ft keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetése tartalékkerete terhére.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok