berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

157/2023 (09.28.) Teqballasztal beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

[1.] Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a teqballasztal beszerzési eljárásának nyertesévé nyilvánítja Teqball Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) bruttó 1 259 840 Ft ajánlati árral, az előterjesztésben szereplő árajánlat szerint.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok