berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

159/2023 (09.28.) A Berentei Általános Iskola és Óvoda kerítés felújítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Berentei Általános Iskola és Óvoda kerítés felújítását kívánja elvégeztetni.

[1.] A kerítés felújítás megvalósítására a Településgondnokság bruttó 2 246 000 Ft összegű árajánlatát fogadja el.

A fedezetet a Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére biztosítja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok