berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

16/2023 (02.23.) Berente Község Önkormányzati Hivatal elhelyezésének jövőbeli tervei

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

[1.] 1. Az Önkormányzati Hivatalt a 3704 Berente, József Attila út 2. szám alatti ingatlanban (volt Szepessy-kastély) kívánja elhelyezni.
2. Felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az új elhelyezéssel és új hivatali épület kialakításával kapcsolatban minden szükséges előkészületet tegyen meg.
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az előkészítés állásáról folyamatosan tájékoztassa a Képviselő-testületet.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok