berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

160/2023 (09.28.) Akác tuskósarjak kétszeri permetezése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az akác tuskósarjak kétszeri permetezésére kiírt beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja a Farkasfa és Fiai Kft-t (3770 Sajószentpéter, Lévay József u. 61.) az általa megjelölt árajánlat alapján a legkedvezőbb, az előterjesztésben szereplő bruttó 1.016.000 Ft ajánlati árral.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárásban szereplőket az eljárás eredményéről értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok