berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

161/2023 (09.28.) Erdőfelújítási munkák végrehajtása 1 ha területen

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az erdőfelújítási munkák Berente 4/B erdőrészlet 1 ha területén történő végrehajtása kiírt beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja Farkasfa és Fiai Kft-t (3770 Sajószentpéter, Lévay József u. 61.) az általa megjelölt árajánlat alapján a legkedvezőbb, előterjesztésben szereplő bruttó 1.778.000 Ft ajánlati árral.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárásban szereplőket az eljárás eredményéről értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok