berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

165/2023 (09.28.) Az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján 2023. augusztus 19. – augusztus 31. között benyújtott pályázatok elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által előzetesen véleményezett és tárgyalt, a Képviselő-testület részére a támogatási összeg megjelölésével támogatásra javasolt, az utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatásról szóló 6/2022. (III.04.) önkormányzati rendelet alapján beérkezett pályázati kérelmet

[1.] Ballókné Kiss Mónika 3704 Berente, Kandó Kálmán út 18.
Sztankó Henrietta 3704 Berente, József Attila utca 43.

esetében elfogadja, és a fenti támogatást kérőkkel a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok