berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

17/2023 (02.23.) Berente Község Önkormányzatánál a biztonsági mentés megteremtése érdekében számítástechnikai eszközök beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente Község Önkormányzatánál, a biztonsági mentés (ún. NAS rendszer) megteremtése érdekében beszerzésre kerülő számítástechnikai eszközök beszerzési eljárásának nyertesévé nyilvánítja - mint a legkedvezőbb ajánlatot adót – a Humán Informatikai Kft -t (3700 Kazincbarcika, Árpád fejedelem tér 7/B.) bruttó 873.580,-Ft árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A beszerzéshez szükséges pénzügyi keret a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok