berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

18/2023 (02.23.) Berente Község kiemelt közterületeinek burkolásához szükséges térkő beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Berente Község kiemelt közterületei burkolatának megújítását és cseréjét folytatva, az ehhez szükséges térkő beszerzési eljárásának nyertesévé nyilvánítja – mint a legkedvezőbb ajánlatot adó – Dalos és Társa Kft.-t (2081 Piliscsaba, Hosszúrét út 11.) bruttó 1.939.743,-Ft árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A beszerzéshez szükséges pénzügyi keret a 2023. évi önkormányzati költségvetés terhére rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok