berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

180/2023 (10.26.) Döntés a berentei 577. hrsz. ingatlan értékesítéséről

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berente, 577. hrsz, kivett szennyvíztisztító mű művelési ágú, 11 118 m2 területű ingatlant nyilvános ajánlattételi eljárás keretében 60 010 000 Ft vételárért a vagyonrendelet előírásainak megfelelően a BorsodChem Zrt. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) részére értékesíti.

[1.] A Képviselő-testület a BorsodChem Zrt. ajánlatát érvényesnek, a nyilvános értékesítési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az érvényes ajánlaton túlmenően három érvénytelen ajánlat is beérkezett.

A szerződés megkötését követően megkeresésre kerül az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., nyilatkozzék, hogy a Magyar Állam javára elővásárlási jogával kíván-e élni.

Az adás-vételi szerződés ezt követően lép hatályba.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg és tegye meg a további a szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok