berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

181/2023 (10.26.) A volt Szepessy-kastélyban található társasház megszüntetésének jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 100%-ban Berente Község Önkormányzatának tulajdonát képező volt Szepessy-kastélyban található társasház megszüntetését, a társasházi közgyűlés 9/2023. (X. 17.) határozatát jóváhagyja.

[1.] A társasházban található ingatlanok helyrajzi száma: 164/A/1 - 164/A/7

A Képviselő-testület a szükséges feladatok elvégzésével a Barcika Házgazda Kft-t bízza meg.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok