berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

182/2023 (10.26.) A Berentesuli Alapítvány kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentesuli Alapítvány kérelmének helyt ad és az Alapítvány részére a farsangi rendezvényen nyitótáncot előadó 10 pár fellépő ruháinak bérletére 360 000 Ft támogatási összeget biztosít.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Alapítványt értesítse és gondoskodjon a megítélt támogatási összeg megfelelő időben történő átutalásáról.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok