berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

183/2023 (10.26.) A Berentei Tündérkert Óvoda téli zárva tartás engedélyezése

hatályos

Berente Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy hozzájárul a Berentei Tündérkert Óvoda téli szünet idejére 2023. 12. 22-től (péntek) 2024. 01. 07-ig (vasárnap) történő zárva tartásához.

[1.] Az első nevelési nap 2024. január 8. (hétfő)

A Képviselő-testület felhatalmazza az óvodavezetőt a szükséges intézkedések megtételére, a szülők értesítésére.

felelős:óvodavezető
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok