berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

184/2023 (10.26.) A Berentei Tündérkert Óvodában laptop és nyomtató beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Berentei Tündérkert Óvoda részére laptop és nyomtató beszerzéséhez hozzájárul, melyre 1.500.000,-Ft keretösszeget biztosít a 2023. évi költségvetés tartalékkerete terhére.

[1.] A Képviselő-testület felkéri az polgármestert, hogy a hozott döntésről a Társulási Tanácsot, annak soron következő ülésén értesítse és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a beszerzés érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester, intézményvezető
határidő:soron következő társulási ülés, illetve folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok