berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

187/2023 (10.26.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján dr. Dancsó Tünde által benyújtott pályázat elbírálásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által előzetesen véleményezett és tárgyalt, a Képviselő-testület részére a támogatási összeg megjelölésével támogatásra javasolt, a lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján dr. Dancsó Tünde 3704 Berente, József Attila u. 42. szám alatti lakos által benyújtott pályázati kérelem ügyében a javaslatot nem fogadja el.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2023. évi határozatok