berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

188/2023 (10.26.) A lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján Kléri-Hegedűs Mária által benyújtott pályázat elbírálása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által előzetesen véleményezett és tárgyalt, a Képviselő-testület részére a támogatási összeg megjelölésével támogatásra javasolt, a lakásfelújítási támogatásról szóló 8/2022. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet alapján benyújtott pályázati kérelmet

[1.] Kléri-Hegedűs Mária 3704 Berente, Toldi Miklós utca 2.

esetében elfogadja, és a fenti támogatást kérővel a támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárul.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok