berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

189/2023 (10.26.) Közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására keretszerződés megkötése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2023. november 2. – 2024. október 31. között a közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására keretszerződés megkötését jóváhagyja és a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja - mint az összességében legkedvezőbb ajánlatot adót – a Jámbor Tóth Kolláth Ügyvédi Irodát (3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc u. 14. 1/5.) az általa megjelölt (nettó 26 500 Ft + ÁFA/óra + beruházás nettó becsült értékének 1 %-a, de legalább 980 000 Ft + ÁFA) ajánlati árral az előterjesztésben szereplő árajánlat alapján.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok