berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

190/2023 (11.13.) A berentei háztartások egyszeri 100.000,- Ft-os rendkívüli települési támogatása 2023. november és 2024. februári kifizetése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelet 11.§-12.§ alapján minden jogosult önálló berentei háztartás részére egyszeri 100.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatást biztosít a megemelkedett fűtésköltség miatt felmerülő szociális és létfenntartási gondok csökkentése érdekében

[1.] Ezen támogatásra jogosultak a Berente Község Önkormányzata Képviselő - testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló többször módosított 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendeletének 10.§-ában foglalt jogosultsági feltételeknek megfelelt, szociálisan rászoruló önálló berentei háztartások.

A rendkívüli települési támogatás kifizetésére
- 2023. november hónapban
- 2024. február hónapban kerül sor.

A támogatás és megfelelő pénzügyi keret a 2023. és a 2024. önkormányzati költségvetés terhére kerül biztosításra.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

2023. évi határozatok