berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

193/2023 (11.30.) Berente, 504 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan tárgyában bérleti szerződés megkötése a West Euro Line Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel, a bérleti szerződés tervezetének jóváhagyása, a polgármester felhatalmazása a bérleti szerződés megkötése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

[1.] 1., Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy West Euro Line Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. egyezségi ajánlatát az alábbiak szerint fogadja el:
– Öt évre vonatkozóan, visszamenőleg 2023.12.31. napjáig történő megfizetéssel egyösszegben elfogadja 2.400.000,-Ft használati díj megfizetését.

2., Ezen összeg megfizetésének feltételével, 2024. január 1-től, a jogviszony folyamatos fennállta mellett a bérleti díj összegét havi nettó 150.000,-Ft összegben határozza meg, oly módon, hogy a bérleti díj 2024. január 1. után inflációkövető legyen.

3., Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyebekben jóváhagyja a csatolt bérleti szerződés tervezetét az abban rögzített feltételekkel.

4., Felhatalmazza Berente Község polgármesterét a bérleti szerződés megkötésére, és ezzel kapcsolatos egyéb intézkedések megtételére.


felelős:polgármester
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok