berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

195/2023 (11.30.) A helyi adó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat adóügyi munkatársa által elkészített, a helyi adó bevételek alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

[1.] A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző, adóügyi munkatárs
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok