berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2023)

196/2023 (11.30.) Berente Község Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

[1.] A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 2024. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnali, folyamatos

» A határozathoz tartozó melléklet

2023. évi határozatok